Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

11/07/2017

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

                                     

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μετά την υποβολή αιτήματος από τον Προμηθευτή (Χρήστη του Δικτύου Διανομής) για αποσύνδεση τροφοδοσίας εγκαταστάσεων καταναλωτών, αφού εξάντλησε όλα τα μέσα για την ενημέρωση των καταναλωτών (διενέργεια τηλεφωνικής ενημερωτικής επικοινωνίας, αποστολή ενημερωτικής επιστολής και επίδοση Εξωδίκου Πρόσκλησης-Δήλωσης), προχωρεί ήδη για λόγους ασφαλείας στην αποκοπή και αποσύνδεση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στα μπαλκόνια των Καταναλωτών με την χρήση γερανοφόρων οχημάτων.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) πέραν των ανωτέρω, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ενώπιον των δικαστηρίων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.