Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

06/07/2017

Εγκατάσταση συμπιεστών φυσικού αερίου (CNG) στο Δίκτυο Διανομής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκατάσταση συμπιεστών φυσικού αερίου (CNG) στο Δίκτυο Διανομής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

 

Αναφορικά με την εγκατάσταση σταθμών συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG) στο Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενημερώνει τα εξής:

Αρμοδιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τη Βασική Δραστηριότητα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ B’ 487/20.02.2017), είναι η διανομή Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής και η σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με αυτό, καθώς και η προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής.

Η δραστηριότητα ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων, καθορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 674/18.03.2014 και δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Η προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου αποτελεί δραστηριότητα διεπόμενη από τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών φυσικού αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/19.04.2010). Ως εκ τούτου, ο ρόλος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι απόλυτα ανεξάρτητος από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη συμπίεση, μεταφορά και προμήθεια συμπιεσμένου  φυσικού αερίου (CNG).

Ωστόσο η ΕΔΑ ως Διαχειριστής εξετάζει αιτήσεις σύνδεσης εγκαταστάσεων συμπιεσμένου φυσικού αερίου στο Δίκτυο Διανομής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και ως σήμερα έχουν ήδη συνδεθεί και τροφοδοτηθεί συμπιεστές φυσικού αερίου (CNG). Οι ενδιαφερόμενοι για τη σύνδεση νέων σημείων συμπίεσης (Σημείων Παράδοσης του Δικτύου Διανομής), μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις σύνδεσης στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7 - Λάρισα: Φαρσάλων 219), σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017).

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.