Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

18/06/2020

Έναρξη προγράμματος τηλεκπαίδευσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις τεχνολογίες CNG

Ξεκίνησε σήμερα 18/06/2020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τίτλο «CNG – Τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με Φυσικό Αέριο». Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι διαθέσιμη από σήμερα και θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως την Τετάρτη 24/06/2020. Η θερμή υποδοχή του προγράμματος τηλεκπαίδευσης επιβεβαιώθηκε από τον υψηλό αριθμό αιτήσεων συμμετοχής που καταγράφηκε από εκπροσώπους της αγοράς φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα  καλύπτει το σύνολο της δραστηριότητας CNG, όπως:

  • Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τα Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής
  • Τον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού

Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων

  • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων
  • Τη Διαδικασία Τροφοδοσίας Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

με Εικονικό Αγωγό CNG

  • Την Ασφάλεια Εφοδιασμού των Δικτύων Διανομής με χρήση CNG.

Ο κύκλος τηλεκπαίδευσης αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο σύνολο των δραστηριοτήτων CNG από την  ΕΔΑΘΕΣΣ.