Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

27/11/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

 

«Νέες συνδέσεις & Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου -

Λειτουργία & Συντήρηση Εσωτερικών Εγκαταστάσεων»

 

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή διεξήχθη η ενημερωτική εσπερίδα που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), στις 23 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και των τεχνικών φορέων της Θεσσαλονίκης, με θέμα την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου και τις νέες συνδέσεις, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Στη εσπερίδα παρευρέθηκαν ο κ. Ηλίας Χομσίογλου Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Δημήτριος Βαργιάμης Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Υδραυλικών Θεσσαλονίκης, ο κ. Κωσταντίνος Σπανουδάκης Πρόεδρος του Συνδέσμου Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων & Συσκευών Υγρών & Αέριων Καυσίμων Βορείου Ελλάδος, καθώς και πολλά μέλη των φορέων τους.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, αναφέρθηκε στην ομιλία του στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την περίοδο 2000-2016, ενώ παράλληλα παρουσίασε τα κύρια επιχειρησιακά και λειτουργικά στοιχεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το έτος 2017.  Στην συνέχεια, ο κ. Μπακούρας αναφέρθηκε στο επιχειρησιακό πλάνο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την περίοδο 2018-2022, το οποίο προβλέπει την υλοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους €95,6 εκατ. για την επέκταση του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές. Παράλληλα, επισήμανε, ότι από την 30/12/2016 και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί με νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΔΔ), εντός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι κύριες αρμοδιότητες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, όπως σημείωσε ο κ. Μπακούρας, είναι η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος, παρουσίασε τον προγραμματισμό τροφοδότησης των περιοχών της Θεσσαλονίκης και αναφέρθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2018-2022 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που έχει στόχο την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου και την επέκταση του Δικτύου τόσο στις υφιστάμενες όσο και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, αναφέρθηκε στη διαδικασία σύνδεσης και τόνισε ότι οι επεκτάσεις του Δικτύου Διανομής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αιτήσεις σύνδεσης και βάση του Κώδικα Διανομής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιοχών  με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, καθώς και στη διαδικασία διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Επίσης, συμπλήρωσε πως η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υλοποιεί καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω Υπηρεσίας Σύντομου Μηνύματος (SMS), Δελτίων Τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διανομής Ενημερωτικών Εντύπων καθώς και της ηλεκτρονικής Εταιρικής της Ιστοσελίδας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ρυθμιστικών Υποθέσεων κ. Αντώνης Λιόλιος, παρουσίασε τη λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων και έκανε αναφορά, ενόψει της νέας περιόδου θέρμανσης, στην τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από αδειοδοτημένους επαγγελματίες, για την οποία θα πρέπει να μεριμνά ο Καταναλωτής. Όπως ανέφερε στην συνέχεια, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι αρμόδια για τη θεώρηση μελετών, τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων πριν την αεριοδότηση και την έκδοση της Άδειας Χρήσης, επισημαίνοντας ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη λειτουργία του Extranet για τους μηχανικούς από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και στα συνηθέστερα ζητήματα που ανακύπτουν στις κατατεθειμένες Μελέτες και Τεχνικές Εκθέσεις που συντάσσονται από τους μηχανικούς των έργων, καθώς και στις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Όπως επισήμανε, θα πρέπει να αποφεύγονται μελλοντικά οι επανέλεγχοι μελετών λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, με σκοπό την επίσπευση ενεργοποίησης των νέων σημείων παράδοσης.

Τέλος, τον λόγο πήρε ο Υπεύθυνος Τομέα Εσωτερικών Εγκαταστάσεων & Διαχείρισης Υλικών Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Γράψας, ο οποίος παρουσίασε τη διαδικασία θεώρησης μελετών Πολεοδομίας και της διενέργειας αυτοψίας στις νεόδμητες οικοδομές από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εκθέτοντας τις κυριότερες ελλείψεις που ανακύπτουν κατά την ανωτέρω διαδικασία, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο για τις συσκευές φυσικού αερίου.

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τον Τεχνικό Κόσμο, στην οποία δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία σύνδεσης των πολιτών με το δίκτυο και την ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου, καθώς και για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.