Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

26/04/2018

Ενημέρωση ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Β’ ΒΙ.ΠΕ Βελεστίνου

Δελτίο Τύπου

Ενημέρωση ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  στη Β’ ΒΙ.ΠΕ Βελεστίνου

 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Απρίλιου 2018 η ενημέρωση εκ μέρους της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) σε κλιμάκιο σταθμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Β’ ΒΙ.ΠΕ Βελεστίνου.

Ο Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης του Δικτύου Θεσσαλίας της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., κ. Δαμιανίδης  Χρήστος, μαζί με τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, παρουσίασαν τη δομή της άμεσης επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής της Β ΒΙΠΕ-Βελεστίνου της Π.Ε. Μαγνησίας και αναφέρθηκαν στις υποχρεώσεις της Εταιρείας βάσει του τεχνικού κανονισμού Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Πίεσης. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι ενέργειες συντήρησης που εκτελεί βάσει του Κανονισμού η Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης καθώς και η δομή Άμεσης Επέμβασης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αναλύθηκαν περιστατικά άμεσης επέμβασης στο δίκτυο και έγινε αναφορά στις ασκήσεις ετοιμότητας που πραγματοποιούνται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι προγραμματίζεται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο άμεσο μέλλον μια πληρέστερη ενημέρωση – εκπαίδευση όλων των κλιμακίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιφερειακό επίπεδο,  τόσο στον χώρο του εκπαιδευτικού εργαστηρίου της εταιρείας όσο και στο πεδίο δοκιμών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Λάρισα.

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.