Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

20/05/2020

Ενημέρωση για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις τεχνολογίες CNG

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υποδέχθηκε η αγορά του φυσικού αερίου την ανακοίνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τίτλο «CNG – Τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με Φυσικό Αέριο». Ήδη έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής από μηχανικούς, επαγγελματίες του φυσικού αερίου, διαχειριστές δικτύων, εταιρείες του κλάδου και Αρχές.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως την Κυριακή 24/05/2020. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα πρόσωπα που θα υποβάλλουν την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση services.eda@edathess.gr ,την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και με στόχο τη βέλτιστη διεξαγωγή του ασύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος, η εκπαίδευση προγραμματίζεται να διεξαχθεί περί τα μέσα Ιουνίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα  καλύπτει το σύνολο της δραστηριότητας CNG, όπως:

  • Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τα Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής
  • Τον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού

Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων

  • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων
  • Τη Διαδικασία Τροφοδοσίας Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με Εικονικό Αγωγό CNG
  • Την Ασφάλεια Εφοδιασμού των Δικτύων Διανομής με χρήση CNG.

Ο νέος κύκλος τηλεκπαίδευσης αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο σύνολο των δραστηριοτήτων CNG από την  ΕΔΑΘΕΣΣ.