Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

06/01/2020

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην κορυφή της ενεργειακής πυραμίδας και τη νέα χρονιά

Το 2020 αναμένεται να είναι μια χρονιά με σημαντικές εξελίξεις για τον ενεργειακό κλάδο της χώρας μας. Το νέο Εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που εξήγγειλε η κυβέρνηση, θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επισπεύδοντας την απολιγνιτοποίηση και τη μετάβασή της Ελλάδας στην «καθαρή» ενέργεια.

Παράλληλα, τα μεγάλα έργα διασύνδεσης που υλοποιούνται στη «γειτονιά» μας, δίνουν τώρα πραγματικά την ευκαιρία στην Ελλάδα να αναδειχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική της θέση.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, ενώ έχει και ρόλο κλειδί στον εθνικό σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση, και όχι τυχαία.

Συγκρινόμενο με όλα τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, το φυσικό αέριο, είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικότερο και συνάμα, πιο αποδοτικό. Επιπλέον, χάρη στην τεχνική ευελιξία των μονάδων του, συμπληρώνει αποτελεσματικά τις ΑΠΕ, αντισταθμίζοντας τις διακυμάνσεις στην παραγωγή τους.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι παραπάνω από έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής. Η Εταιρεία διαθέτει στέρεες βάσεις, με ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής όπου οι καταναλωτές ξεπερνούν τις 360 χιλιάδες ενεργές συνδέσεις (σε σύνολο 450 χιλιάδων σε όλη τη χώρα). 

Στις περιοχές της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζονται τα πιο χαμηλά τιμολόγια διανομής της ελληνικής αγοράς. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας, καθώς αντιμετωπίζει ισότιμα τόσο τους χρήστες, όσο και τους τελικούς καταναλωτές, ενώ διαθέτει και ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την άμεση υποστήριξή τους.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που την καθιστούν εφάμιλλη των κορυφαίων εταιρειών ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ μεριμνά (μέσω των εργαστηρίων της) για τη διάχυση της πλούσιας γνώσης που έχει συσσωρεύσει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλοντας στη γενικότερη αναβάθμιση του κλάδου.

Στόχος μας σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 είναι η όλο και μεγαλύτερη κάλυψη των περιοχών ευθύνης μας και η περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης στις περιοχές της Αδείας. 

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υλοποιεί συστηματικά ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων ώστε να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε πολίτη και επιχείρηση της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Πρόκειται για επενδύσεις σε δίκτυα και συνδέσεις καταναλωτών, με πολύ υψηλές προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας διανομής. 

Στο τέλος του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος οι ενεργές συνδέσεις αναμένεται να αγγίξουν τις 450 χιλιάδες και η διείσδυση του Φυσικού Αερίου στις περιοχές της Αδείας από 61% σήμερα να ανέλθει περίπου στο 70% του πληθυσμού.

Ιδιαίτερα σημαντικές όμως, είναι και οι πρωτοβουλίες της Εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου και την ενίσχυση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων, του smart metering, της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης δικτύου, καθώς και σε τεχνολογίες ελέγχου δικτύων- άμεσης επέμβασης. Συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες διανομής φυσικού αερίου του εξωτερικού με γνώμονα πάντοτε τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και την περαιτέρω διεύρυνση του ενεργειακού μείγματος της χώρας.

Ειδικότερα, οι «έξυπνοι μετρητές» που εγκαθιστά η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, με κυριότερα τη μείωση του λειτουργικού κόστους για τις σχετικές δραστηριότητες, τη βελτίωση της λήψης μετρήσεων και την ορθή χρήση του φυσικού αερίου από τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης επέμβασης για θέματα ασφαλείας και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση όλων των συμβάντων στο δίκτυο φυσικού αερίου. Συνιστούν δε μια απολύτως ασφαλή τεχνολογία που τηρεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως ιδιωτική εταιρεία, επιτυγχάνει διαχρονικά υψηλή αποτελεσματικότητα καθώς λειτουργεί αυστηρά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σεβόμενη πλήρως την κείμενη νομοθεσία, το κανονιστικό και ρυθμιστικό της πλαίσιο. Έχοντας ως μετόχους της τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου και την ENI, διατηρεί μια ισορροπία που της επιτρέπει από τη μία πλευρά να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη να είναι σταθερά κερδοφόρα και επιπρόσθετα να αποδίδει κάθε χρόνο υψηλά μερίσματα στους μετόχους της.

Συνοψίζοντας, χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει και στην προσήλωση σε ένα ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επεκτείνει ταχύτατα τη χρήση του φυσικού αερίου στις περιοχές Αδείας της, κάνοντας πράξη τη μείωση του ενεργειακού κόστους των παραγωγικών βιομηχανιών και των εμπορικών μονάδων, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου αλλά και τον εξορθολογισμό του ενεργειακού κόστους του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τη συνταγή της επιτυχίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συνθέτουν το αξιόπιστο, σταθερό και αποτελεσματικό management, σε συνδυασμό με την απόφαση του επενδυτή ENI να εμπιστευτεί τη χώρα μας και να επενδύσει τα κεφάλαια του, για την ανάπτυξη των υποδομών δικτύου Φυσικού Αερίου. Παράλληλα η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και η διαχρονική στήριξη των μετόχων της, εγγυώνται την παραμονή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην κορυφή της ενεργειακής πυραμίδας της Ελλάδας.