Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

10/03/2020

Προληπτικά Μέτρα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έναντι του Κοροναϊού

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αναφορικά με την περαιτέρω εξάπλωση του Κοροναϊού στην Ελλάδα και ακολουθώντας τις συμβουλές των Δημόσιων Φορέων που σηματοδοτούν την ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς της νόσου, υιοθετούμε μια σειρά προληπτικών μέτρων που θα συμβάλουν στον περιορισμό του ιού, στην προστασία  των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας:

Τα προληπτικά μέτρα στα οποία προχωρούμε είναι:

  • Συγκρότηση  Ειδικής Ομάδας Πρόληψης.
  • Τήρηση Κανόνων υγιεινής προς τους εργαζόμενους
  • Ταξιδιωτικοί περιορισμοί για το εξωτερικό και αποφυγή μη απαραίτητων ταξιδιών και στο εσωτερικό.
  • Αποφυγή συμμετοχής ή οργάνωσης συναντήσεων (εσωτερικών & εξωτερικών),
  • Έγκαιρη ενημέρωση της Ειδικής Ομάδας Πρόληψης για τις περιπτώσεις εργαζομένων που παρουσιάζουν συμπτώματα ανάλογα με αυτά που περιγράφονται στις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΟΔY.
  • Δημιουργία γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης.
  • Ενημέρωση των συμβεβλημένων συνεργατών.
  • Μέτρα προστασίας των γραφείων εξυπηρέτησης και όλων των εργαζομένων στο δίκτυο που έρχονται σε επαφή με κόσμο.
  • Προετοιμασία εφαρμογής πολιτικής απομακρυσμένης εργασίας εφόσον αυτό απαιτηθεί.

 

Επίσης, οι σχετικές οδηγίες που προωθήθηκαν στους εργαζομένους είναι οι κάτωθι:

Μέτρα Πρόληψης για τον Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορονοίού - Εσωτερική Επικοινωνία προς Προσωπικό

Πλύσιμο χεριών