Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

25/04/2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

 Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β/20-02-2017)  θα προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της παροχής φυσικού αερίου την Τετάρτη 25/04/2018 στις 08:00 με εκτιμώμενη διάρκεια διακοπής 8 ώρες  στη Ν. Ιωνία Βόλου στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Ελλησπόντου, Ιασωνίδου, Ιατρίδη, Οδεμησίου, Σαγγαρίου.

Οι καταναλωτές παρακαλούμε να μην προβούν σε καμία χρήση φυσικού αερίου στο εν λόγω διάστημα και να κλείσουν τη βάνα μετά το μετρητή, ώστε να μπορέσουν να θέσουν την εγκατάστασή τους σε λειτουργία με ασφάλεια μετά τη λήξη των εργασιών.

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης & Νέων Συνδέσεων

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.