Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

07/07/2017

Συνάντηση προέδρου σωματείου Πρατηριούχων Ν. Λάρισας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ A.E.

Δελτίο τύπου

Συνάντηση  προέδρου σωματείου  Πρατηριούχων Ν. Λάρισας  με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ A.E.

 

Οι προοπτικές που ανοίγονται από την είσοδο της τεχνολογίας του συμπιεσμένου φυσικού αερίου συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ A.E., ανάμεσα στην πρόεδρο του Σωματείου Πρατηριούχων Ν. Λάρισας κα. Ε. Παπαδοπούλου και του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λ. Μπακούρα.

Η  συνάντηση έγινε στα πλαίσια ενημέρωσης από τον κ. Μπακούρα για τη διαδικασία σύνδεσης, για τις χρήσεις ως καύσιμο κίνησης αλλά και στην εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα αναπτυχθεί το δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ A.E. και για το νομοθετικό πλαίσιο κατά το οποίο η δραστηριότητα ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων, καθορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 674/18.03.2014.

Ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι θα  πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση που θα αφορά θέματα  τεχνογνωσίας της νέας τεχνολογίας τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) για την ενημέρωση των μελών του σωματείου.

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.