Διοικητικό Συμβούλιο & Διοίκηση

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις του ν. 4336/2015, από 01.01.2017 ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τη διοικητική περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 1/30.12.2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα εκτελεστικά καθήκοντα έχουν ανατεθεί στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπακούρα, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ανακοινώθηκαν στο ΓΕΜΗ, παρατίθενται ακολούθως:

 

Γενικός Διευθυντής - Νόμιμος Εκπρόσωπος

Λεωνίδας Μπακούρας

(Βιογραφικό Σημείωμα)


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι επταμελές και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύσταση:

Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ

Μέλος: ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος: MARCO PIREDDA

Μέλος: ANTONIO BUONOMINI

Μέλος: MARIA VITTORIA DI PIETRANTONJ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη,  546 28, Τηλ.: 2310 584000-1-2-3-4, Fax: 2310 546365

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Τηλ.: 2410 582300, Fax: 2410 582323