Αποθέματα Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ

Τα παγκόσμια αποθέματα και η κατανάλωση

Tα αποθέματα του Φυσικού Αερίου είναι εξίσου κατανεμημένα παγκοσμίως με αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες τα αποθέματα Φυσικού Αερίου, ανέρχονται σε 6.798,3 τρισεκατομμύρια κ.π. ή 185,7 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 185.700 δισεκατομμύρια κυβικά, εκ των οποίων την μερίδα του λέοντος κατέχει το Ιράν, με 1.187,3 τρισεκ. κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενώ στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Ρωσία, με 1.163 τρισεκ.κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Γενικά αποδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα Φυσικού Αερίου τα οποία  κατά το 2014 ανέρχονται σε 200 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, επαρκούν για περισσότερα από πενήντα πέντε χρόνια με τους ρυθμούς παραγωγής του ιδίου έτους. Ενώ φαίνεται ότι κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση τα αποθέματα λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν ότι αυτά επανασυντίθενται εξίσου. Σε αυτό βεβαίως βοηθά ιδιαίτερα η πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου.