Προ-Επιλογή Προμηθευτών, Παροχών Υπηρεσιών & Εργοληπτικών Εταιρειών

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. έχει θεσπίσει και διαχειρίζεται Συστήμα Αξιολόγησης και Προεπιλογής (μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις εδώ):

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., έχει υιοθετήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικών προμηθειών  sourceONE (compareONE & tenderONE) της εταιρίας cosmoONE, την οποία θα χρησιμοποιεί για την διενέργεια της Διαδικασίας Προεπιλογής.

Ειδικότερα, η παραπάνω υπηρεσία θα χρησιμοποιείται για την αποστολή της Πρόσκλησης  και την υποβολή δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών εγγράφων που αφορούν την εγγραφή στα μητρώα προμηθευτών.

  • Οι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.. οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη την εφαρμογή, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Οι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. οι οποίοι ΔΕΝ χρησιμοποιούν την εφαρμογή, παρακαλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Α. Στρατηγικού Επιπέδου

Το Σύστημα Αξιολόγησης Στρατηγικού Επιπέδου αφορά  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Προμηθευτές Στρατηγικών Υλικών Δικτύου και Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...

 

Β. Κανονικού Επιπέδου

Το Σύστημα Αξιολόγησης Κανονικού Επιπέδου αφορά  σε Ομάδες Προμηθειών/ Υπηρεσιών κανονικού τύπου. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...

Γ. Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Το Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης αφορά σε Ομάδες Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...