Προ-Επιλογή Προμηθευτών, Παροχών Υπηρεσιών & Εργοληπτικών Εταιρειών

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. έχει θεσπίσει και διαχειρίζεται Συστήμα Αξιολόγησης και Προεπιλογής (μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις εδώ):

 

Α. Στρατηγικού Επιπέδου

Το Σύστημα Αξιολόγησης Στρατηγικού Επιπέδου αφορά  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Προμηθευτές Στρατηγικών Υλικών Δικτύου και Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...

 

Β. Κανονικού Επιπέδου

Το Σύστημα Αξιολόγησης Κανονικού Επιπέδου αφορά  σε Ομάδες Προμηθειών/ Υπηρεσιών κανονικού τύπου. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...

Γ. Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Το Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης αφορά σε Ομάδες Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

Δείτε περισσότερα...