Εμπορική Χρήση

ΜΕΝΟΥ

Μια σειρά επαγγελματικών χώρων όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα πλεονεκτήματά του αλλά κυρίως επιτυγχάνοντας μεγάλο οικονομικό όφελος.

Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν  το φυσικό  αέριο ως συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους. κυρίως για τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Συνεχής παροχή και έλλειψη ενασχόλησης με παραγγελίες και παραλαβές καυσίμων.
  • Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών). 
  • Αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών.
  • Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση λειτουργικών δαπανών, οικονομία.
  • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη απόδοση.