Περιβάλλον

ΜΕΝΟΥ

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν αναπόσπαστη προτεραιότητα της Εταιρείας. Μέσα από δράσεις και λειτουργίες, προσπαθεί να συνεισφέρει αλλά και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος

Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, αναφέρονται συνεχώς στους κινδύνους και στις καταστροφικές συνέπειες που έχουν ορισμένες καθημερινές μας συνήθειες στο περιβάλλον.

Το προσωπικό της Εταιρείας, ιδιαιτέρα ευαισθητοποιημένο σε τέτοιους είδους θέματα, γνωρίζοντας πολύ καλά την αξία της ανακύκλωσης, συμμετέχει ενεργά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά, κάποιες από τις πολιτικές που ακολουθεί είναι οι εξής:

  • Συνεχής ενημέρωση της αγοράς στα περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου.
  • Συμμέτοχη σε δράσεις και εκδήλωσεις σχετικά με το περιβάλλον.
  • Υιοθέτηση διαδικασιών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για τις λειτουργίες της εταιρείας (ανακύκλωση χαρτιού εκτύπωσης – τονερ, διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος, ανακύκλωση μπαταριών) 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ  ΜΑΣ


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.