Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

ΜΕΝΟΥ

Ο υπολογισμός της ενέργειας του Φυσικού Αερίου (kWh), που παραλαμβάνεται σε Δίκτυο Διανομής πραγματοποιείται με βάση την μέση Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου σε ημερήσια βάση, και τον όγκο του Φυσικού Αερίου.

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία της Μέσης Ημερήσιας Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (kWh /Nm3) για τα Σημεία Εισόδου των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανά μήνα για κάθε έτος:

2021

Σεπτέμβριος 2021

Αύγουστος 2021

Ιούλιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021

Φεβρουάριος 2021

Ιανουάριος 2021

2020

Δεκέμβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Άυγουστος 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020