Κώδικας Δεοντολογίας

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία έχουν  θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος θέτει το πλαίσιο  συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων τους ακολουθώντας τις αξίες:

  • Υγεία και Ασφάλεια
  • Αφοσίωση στους πελάτες
  • Βιωσιμότητα
  • Ακεραιότητα και Διαφάνεια
  • Σεβασμός
  • Ομαδικό Πνεύμα
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι Αξίες αυτές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της εταιρικής δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Οι λειτουργικές αρχές που απορρέουν από αυτές αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Κώδικα ο οποίος διαμορφώνει την πλατφόρμα από την οποία τις διακηρύσσει η εταιρία και δεσμεύονται να τις τηρούν.