Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

ΜΕΝΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

Η Εταιρεία διαθέτει σε 24ώρη βάση τηλεφωνική υπηρεσία προκειμένου να αναφέρεται οποιοδήποτε συμβάν παρατηρείται στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας καλώντας ένα μόνο τηλεφωνικό αριθμό. Εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο κύκλωμα (γραμμή) για το ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των περιπτώσεων και ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις θα απαντώνται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων το αργότερο. Θα καταγράφεται η ακριβής ώρα κάθε τηλεφωνικής κλήσης και κάθε κλήση προς την υπηρεσία θα μαγνητοφωνείται.

Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις διαρροής αερίου, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό:

10302

(Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)

Καθώς και στους τηλεφωνικούς αριθμούς:

800 11 87878 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση)

2310 520309 και 2310 520642 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο).

 

Για τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, επικοινωνήστε εδώ:  Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης - Enaon EDA

Για τις περιοχές των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, επικοινωνήστε εδώ: Enaon EDA

 

Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτηση με άμεση επέμβαση στο σημείο που πληροφορήθηκε ότι υπάρχει διαρροή.