Συντελεστής Διόρθωσης

ΜΕΝΟΥ

Η αναγωγή Μετρούμενων Μεγεθών η οποία αφορά στην μετατροπή του αδιόρθωτου καταναλωθέντος όγκου Φυσικού Αερίου (m3) σε κανονικό όγκο (Nm3) υπό Κανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας πραγματοποιείται με βάση τον Συντελεστή Διόρθωσης C.

Δείτε τα σχετικά στοιχεία του Συντελεστή Διόρθωσης για τα Σημεία Εισόδου των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανά κλάση πίεσης λειτουργίας με εφαρμογή από τον Ιούνιο 2020:

Στοιχεία 2024

Στοιχεία 2023

Στοιχεία 2022

Στοιχεία 2021

Στοιχεία 2020