Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

ΜΕΝΟΥ

Κανονισμός Τιμολόγησης Υπηρεσίες 

Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ 3067/Β’/26.09.2016) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

 

                                                                                                     

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/2016 (ΦΕΚ444/Β΄/15.02.2017).

Για το έτος 2018, τα εγκεκριμένα Τιμολόγια Διανομής για κάθε Κατηγορία αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Οικιακό

0,0118718

0,4500581

Εμπορικό

0,0118718

0,4500581

Βιομηχανικό

0,0002871

1,8004585

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Οικιακό

0,0129364

0,5217377

Εμπορικό

0,0129364

0,5217377

Βιομηχανικό

0,0003496

2,0872363

        

Η εφαρμογή των τιμολογίων διανομής γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε μονάδες €/kWh για τη Χρέωση Ενέργειας και €/kWh/h για τη Χρέωση Δυναμικότητας, σε συμφωνία με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο εντάσσονται οι Πελάτες με βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. Συμπεριλαμβάνονται επιπλέον οι εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG).

Για τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα και τη Χρέωση Δυναμικότητας:

Α. Για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται η Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του Μετρητή φυσικού αερίου σε kWh/h.

Β. Για τα ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται στον αντίστοιχο υπολογισμό η δήλωση-δέσμευση δυναμικότητας του Χρήστη Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης σε kWh/h, στο σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης Χρήσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 18 Παρ. 1 (Α) του Κανονισμού Τιμολόγησης «Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της ΔεσμευμένηςΔυναμικότητας,ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης και ισχύει η Σύμβαση Χρήσης.». Για την εφαρμογή της διάταξης, η Χρέωση Δυναμικότητας ανάγεται σε ημερήσια χρέωση, και εφαρμόζεται για τις ημέρες κατά τις οποίες είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης και είναι σε ισχύ η Σύμβαση Χρήσης. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται τόσο σε ωρομετρούμενα, όσο και μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης.

Οι υπολογισμοί των χρεώσεων γίνονται με στρογγυλοποίηση σε 4 δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Έγκρισης Τιμολογίων και οι τελικές χρεώσεις στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά ψηφία σε €.

Ο υπολογισμός της χρέωσης δυναμικότητας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Σημείο Παράδοσης, με βάση τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα, θεωρώνταςγια τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, ως ονομαστική θερμογόνο δύναμη 11,15 kWh/Nm3.

 

Δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης εφαρμογής των τιμολογίων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.