Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο edathess.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

ΜΕΝΟΥ

Κανονισμός Τιμολόγησης
 

Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ 3067/Β’/26.09.2016) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

 

                                                                                                     

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016και ΡΑΕ 347/2016 (ΦΕΚ444/Β΄/15.02.2017).

 

Για το έτος 2017, τα εγκεκριμένα Τιμολόγια Διανομής για κάθε Κατηγορία αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/MWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/MWh/h)

Οικιακό

11,7426

445,1613

Εμπορικό

11,7426

445,1613

Βιομηχανικό

0,2840

1.780,8689

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/MWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/MWh/h)

Οικιακό

12,7956

516,0610

Εμπορικό

12,7956

516,0610

Βιομηχανικό

0,3458

2.064,5265

 

              

               Η εφαρμογή των τιμολογίων διανομής γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε μονάδες €/kWh για τη Χρέωση Ενέργειας και €/kWh/h για τη Χρέωση Δυναμικότητας, σε συμφωνία με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

 

               Οι ανωτέρω πίνακες διαμορφώνονται, όπως παρακάτω:

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Οικιακό

0,0117426

0,4451613

Εμπορικό

0,0117426

0,4451613

Βιομηχανικό

0,0002840

1,7808689

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Οικιακό

0,0127956

0,5160610

Εμπορικό

0,0127956

0,5160610

Βιομηχανικό

0,0003458

2,0645265

 

               Στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο εντάσσονται οι Πελάτες με βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. Συμπεριλαμβάνονται επιπλέον οι εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG).

              

              

               Για τη Δεσμευμένη Δυναμικότητα και τη Χρέωση Δυναμικότητας:

Α. Για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται η Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του Μετρητή φυσικού αερίου σε kWh/h.

Β. Για τα ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται στον αντίστοιχο υπολογισμό η δήλωση-δέσμευση δυναμικότητας του Χρήστη Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης σε kWh/h, στο σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης Χρήσης.

 

               Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 18 Παρ. 1 (Α) του Κανονισμού Τιμολόγησης «Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της Δεσμευμένης Δυναμικότητας,  ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης και ισχύει η Σύμβαση Χρήσης.». Για την εφαρμογή της διάταξης, η Χρέωση Δυναμικότητας ανάγεται σε ημερήσια χρέωση, και εφαρμόζεται για τις ημέρες κατά τις οποίες είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης και είναι σε ισχύ η Σύμβαση Χρήσης. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται τόσο σε ωρομετρούμενα, όσο και μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης.

 

               Οι υπολογισμοί των χρεώσεων γίνονται με στρογγυλοποίηση σε 4 δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Έγκρισης Τιμολογίων και οι τελικές χρεώσεις στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά ψηφία σε €.

 

               Για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, προκύπτουν οι παρακάτω ημερήσιες χρεώσεις δυναμικότητας, θεωρώντας, ως ονομαστική θερμογόνο δύναμη 11,15 kWh/Nm3.

 

Θεσσαλονίκη

Τύπος Μετρητή

Μέγιστη Δυναμικότητα (Nm3/h)

Μέγιστη Δυναμικότητα (kWh/h)

Συντελεστής Δυναμικότητας ΣΔk

(€/kWh/h)

Ετήσια Χρέωση Δυναμικότητας (€/έτος)

Ημερήσια Χρέωση Δυναμικότητας (€/ημέρα)

G4

6

66,90

0,4451613

29,7813

0,0816

G6

10

111,50

0,4451613

49,6355

0,1360

G10

16

178,40

0,4451613

79,4168

0,2176

G16

25

278,75

0,4451613

124,0887

0,3400

G25

40

446,00

0,4451613

198,5419

0,5440

G40

65

724,75

0,4451613

322,6307

0,8839

G65

100

1.115,00

0,4451613

496,3548

1,3599

G100

160

1.784,00

0,4451613

794,1678

2,1758

G160

250

2.787,50

0,4451613

1.240,8871

3,3997

G250

400

4.460,00

0,4451613

1.985,4194

5,4395

G400

650

7.247,50

0,4451613

3.226,3065

8,8392

G650

1.000

11.150,00

0,4451613

4.963,5485

13,5988

G1000

1.600

17.840,00

0,4451613

7.941,6776

21,7580

 

 

Θεσσαλία

Τύπος Μετρητή

Μέγιστη Δυναμικότητα (Nm3/h)

Μέγιστη Δυναμικότητα (kWh/h)

Συντελεστής Δυναμικότητας ΣΔk

(€/kWh/h)

Ετήσια Χρέωση Δυναμικότητας (€/έτος)

Ημερήσια Χρέωση Δυναμικότητας (€/ημέρα)

G4

6

66,90

0,5160610

34,5245

0,0946

G6

10

111,50

0,5160610

57,5408

0,1576

G10

16

178,40

0,5160610

92,0653

0,2522

G16

25

278,75

0,5160610

143,8520

0,3941

G25

40

446,00

0,5160610

230,1632

0,6306

G40

65

724,75

0,5160610

374,0152

1,0247

G65

100

1.115,00

0,5160610

575,4080

1,5765

G100

160

1.784,00

0,5160610

920,6528

2,5223

G160

250

2.787,50

0,5160610

1.438,5200

3,9412

G250

400

4.460,00

0,5160610

2.301,6321

6,3058

G400

650

7.247,50

0,5160610

3.740,1521

10,2470

G650

1.000

11.150,00

0,5160610

5.754,0802

15,7646

G1000

1.600

17.840,00

0,5160610

9.206,5282

25,2234

 

              

              

               Για τα ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης, ο υπολογισμός της χρέωσης δυναμικότητας θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε Σημείο, με βάση τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα.

 

Δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης εφαρμογής των τιμολογίων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.