Συχνές Ερωτήσεις

ΜΕΝΟΥ

Οι λέβητες φυσικού αερίου πρέπει να τοποθετηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο;

Ποιον Επαγγελματία Εγκαταστάτη ή Χρήστη Διανομής (Προμηθευτή) να προτιμήσω;

Ποια είναι η χρονική διάρκεια των ελέγχων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων;

Από τη στιγμή που γίνει ο Έλεγχος Εσωτερικής Εγκατάστασης, πότε θα γίνει η τροφοδότηση φυσικού αερίου;

Μπορώ/θα πρέπει να κλείνω την παροχή όποτε απουσιάζω όπως π.χ. κατεβάζω το γενικό;

Ποια η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις μελετών που αφορούν τις υπηρεσίες δόμησης;

Πριν χρησιμοποιήσω το φυσικό αέριο (πριν ανοίξω την παροχή) θα έρθει κάποιος ειδικός να μου υποδείξει τον τρόπο;

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο χώρος μου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για παροχή φυσικού αερίου;

Από ποιον πραγματοποιείται η μελέτη και η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου;

Από που μπορώ να προμηθευτώ τις συσκευές φυσικού αερίου;

Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης αερίου σε νεόκτιστη οικοδομή;

Έχουν εγγύηση οι συσκευές φυσικού αερίου;

Θα πρέπει να έχω κάποια ειδική άδεια για να γίνουν οι εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης;

Μπορώ να πραγματοποιήσω αλλαγές στην Εσωτερική Εγκατάσταση;

Ποια είναι η πίεση φυσικού αερίου με την οποία τροφοδοτείται το κτίριο μου;

Ποια είναι τα κυριότερα σημεία ελέγχου της μελέτης που εκτελεί η Εταιρεία?

Ποια η χρονική διάρκεια κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης;

Ποιες ώρες γίνονται οι επισκέψεις από τους Τεχνικούς της Εταιρείαςστο χώρο μου;

Πόσο κοστίζουν οι συσκευές φυσικού αερίου;

Πότε να ξεκινήσω την πραγματοποίηση της εσωτερικής μου εγκατάστασης;

Πού υποβάλλεται η μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης;

Πραγματοποιείται από κάποιον αρμόδιο τακτικός έλεγχος Εσωτερικής Εγκατάστασης και πόσο συχνά;

Πραγματοποιείται αυτοψία από την Εταιρεία για την εκτέλεση της εγκατάστασης; – Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν;

Πώς θα αναγνωρίσω ότι ο Ελεγκτής που θα έρθει για την επιθεώρηση της εσωτερικής εγκατάστασης είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας;

Πώς πράγματι ξέρω ότι οι εργασίες στο σπίτι μου γίνονται με ασφάλεια;

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι καταναλωτές αν παραλάβουν ενημερωτική επιστολή με την οποία τους ενημερώνουμε ότι απαιτούνται επιπλέον έγγραφα ώστε να κλείσει ο φάκελος της μελέτης;

Τι αναφέρουν ο «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου» και ο «Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου»;

Τι γίνεται σε περίπτωση που αρνηθώ να έρθουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας για έλεγχο;

Τι μπορεί να διαπιστωθεί από τις δοκιμές της Εσωτερικής Εγκατάστασης;

Τι περιλαμβάνει η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου;

Τι σημαίνει η ένδειξη CE που έχουν (πρέπει να έχουν) οι συσκευές φυσικού αερίου;