Πρόγραμμα επιχορήγησης εσωτερικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας