Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο edathess.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Αίτηση Για Νέα Σύνδεση

ΜΕΝΟΥ

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Με την παρουσία του πελάτη στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • Με την αποστολή e-mail  στο info@edathess.gr 
  • Τηλεφωνικά στο 11150

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο πελάτης για τον προγραμματισμό αυτοψίας και την συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης είναι τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση (οδό και αριθμό)
  • Τηλέφωνο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ενδιαφέρομαι για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ) και σημειώνω τις επιθυμητές χρήσεις στον ακόλουθο πίνακα.

Επιθυμητή Χρήση
Θερμική Ισχύς Εγκατάστασης (kcal/h , kW)

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και ειδικά το δικαίωμα της Ε.Δ.Α.
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ) να μην προβεί σε Σύνδεση του αντιστοίχου Σημείου Παράδοσης αν:
α) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,
β) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου,
γ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ, η Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη, κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,
δ) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών.

Ακύρωση
Επισύναψη Άλλου Αρχείου