Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

ΜΕΝΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σημείου παροχής αερίου από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει το ποσό της προσφοράς των Τελών Σύνδεσης που του έχει κοινοποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης Αερίου, εντός 15 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του σημείου παράδοσης και να ενεργοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου εντός 60 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής του σημείου παράδοσης.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.