Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

ΜΕΝΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σημείου παροχής αερίου από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει το ποσό της προσφοράς των Τελών Σύνδεσης που του έχει κοινοποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης Αερίου, εντός 15 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του σημείου παράδοσης και να ενεργοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου εντός 60 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής του σημείου παράδοσης.