Τα Τέλη Σύνδεσης έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tέλη σύνδεσης 2024

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tέλη σύνδεσης 2024


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1847/Β’/26.03.2024:

(1) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 25%, χορηγείται 100% έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης.

(2) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 25% και μικρότερη ή ίση του 75%, χορηγείται έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης 70% το 2024.

(3) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%, δεν χορηγείται έκπτωση.