Ασφάλεια

Ασφάλεια - Ορθή Χρήση

Το Φυσικό Αέριο: ένας φίλος όλο συν

Μια φυσική απάντηση ακόμα και σε θέματα ασφαλείας

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Συντήρηση και Έλεγχος

Από την εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα.

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.