Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

09/01/2017

Ενημέρωση - Ενέργειες για την αντιμετώπιση της έλλειψης παροχής ζεστού νερού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ενημερώνει ότι τα περιστατικά που αφορούν έλλειψη παροχής ζεστού νερού στις υδραυλικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν τα συστήματα θέρμανσης, δεν σχετίζονται με την παροχή φυσικού αερίου.

Το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου είναι ασφαλές και συνεχούς ροής και για τα ζητήματα που οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει οι καταναλωτές να απευθύνονται  στον εγκαταστάτη – υδραυλικό τους.

Ενδεικτικές ενέργειες για τους καταναλωτές:

  • Να απευθύνονται στον εγκαταστάτη – υδραυλικό τους για να ελέγξει τις σωληνώσεις νερού

  • Να αφήνουν ανοικτή μία βρύση να στάζει ώστε να υπάρχει συνεχόμενη ροή νερού και τον λέβητα σε λειτουργία

  • Να εκτελούν ενέργειες για να θερμάνουν τις υδραυλικές σωληνώσεις νερού σύμφωνα με τις οδηγίες του αδειοδοτημένου εγκαταστάτη – υδραυλικού τους.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε έχει ενισχυθεί ώστε να ενημερώνει τους καταναλωτές, μολονότι τα περιστατικά δεν είναι θέματα έλλειψης φυσικού αερίου και συνιστά στους πολίτες να απευθύνονται στον εγκαταστάτη – υδραυλικό τους.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) είναι:

  • 10 302 (Τηλέφωνο Άμεσης Επέμβασης 24 ώρες το 24ωρο )

  • 11 150 (Τηλέφωνο Νέων Συνδέσεων 08:00-16:00)