Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

05/02/2019

Επίσκεψη εκπροσώπων του τύπου στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Επίσκεψη εκπροσώπων του τύπου με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4/2/2019 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν τα κύρια επιχειρησιακά στοιχεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θέματα που άπτονται της λειτουργίας της κατά την άσκηση της βασικής της δραστηριότητας, καθώς επίσης τα κύρια σημεία του επενδυτικού της πλάνου.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι παρευρισκόμενοι για το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής, σε υφιστάμενες και νέες περιοχές καθώς προβλέπονται επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε υποδομές, με γνώμονα πάντα την ασφαλή και αξιόπιστη ανάπτυξη του δικτύου. Αναγνώρισαν δε, την πρότυπη επιχειρησιακή λειτουργία της Εταιρείας και την άμεση ανταπόκρισή της στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ενός ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος, στοιχεία που την έχουν αναδείξει ως ηγέτη στην αγορά της ενέργειας της χώρας.

 

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τον πρώτο Σταθμό Αποσυμπίεση Φυσικού Αερίου που κατασκεύασε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στο χώρο του σταθμού και ενημερώθηκαν για την αποτελεσματική και αδιάληπτη λειτουργία του. Οι σταθμοί αποσυμπίεσης φυσικού αερίου αποτελούν τις πρώτες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις και βασίζονται στην καινοτόμα τεχνολογία CNG, μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα εφαρμογή.

 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μπακούρας, σε ερώτημα που τέθηκε από τους δημοσιογράφους αναφορικά με του στόχους που θέτει η Εταιρεία και με την πορεία της για το 2018, επιβεβαίωσε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το σύνολο των επιχειρηματικών της στόχων που  αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε