Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

16/02/2018

Ορόσημο η πρώτη χρήση του συμπιεσμένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/02/2018 από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας A.E. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), η πρώτη για τα ελληνικά δεδομένα τροφοδότηση με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, που αφορά σενάριο έκτακτης επέμβασης μετά από βλάβη του δικτύου σε σταθμό μείωσης πίεσης -  μέτρησης, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Cosmos Profil στη Λάρισα, στο 8ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθήνας, Κόμβος Νίκαιας.

Η επέμβαση τροφοδότησης με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, περιελάμβανε την μεταφορά και την προσωρινή εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, της μονάδας αποσυμπίεσης 200 bar καθώς και την εγκατάσταση κινητής μονάδας για την τροφοδότηση του σταθμού.  Η τροφοδοσία της βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα μιας ώρας, με παροχή φυσικού αερίου ίση με 200 κυβικά/ώρα, μέσω αποσυμπίεσης φυσικού αερίου από 200bar σε 4bar, χωρίς να επηρεαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης η  παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας.

Στόχος της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας A.E. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), είναι η αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής στα σημεία παράδοσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί είναι έτοιμη να τροφοδοτήσει νέες περιοχές μετά την έγκριση του Ρυθμιστικού πλαισίου και έχει ως στόχο της, την ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου διανομής και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των καταναλωτών στην περιοχή της Αδείας.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.