Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

28/03/2023

Συνάντηση εργασίας των ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τους Χρήστες Διανομής

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συνάντηση εργασίας, μεταξύ των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ και των Χρηστών Διανομής που δραστηριοποιούνται  στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές για την τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

 

Κοινά σημεία αναφοράς στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη αγοράς, στην αύξηση του βαθμού διείσδυσης, στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δικτύων στις περιοχές της αδείας των Διαχειριστών δικτύου διανομής.

 

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες Χρήστες Διανομής έθεσαν τις προτάσεις τους και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την κοινή και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση και την αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των επίσημων ηλεκτρονικών μέσων ανταλλαγής πληροφοριών των Διαχειριστών (portal),  σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών Διανομής και των Τελικών Καταναλωτών.

 

Από την πλευρά της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,  που κατέχουν το 99,5% των συνολικών μετρητών αερίου πανελλαδικά, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν ώστε, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη προς το φυσικό αέριο, καθώς αποτελεί διαχρονικά το πλέον καθαρό, οικονομικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

 

Επιπλέον, από τις ΕΔΑ αναφέρθηκε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους Τεχνικούς Φορείς και δημοτικές αρχές  προκειμένου να ενημερωθούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Ανάπτυξης έτους 2023, στις περιοχές της Αδείας τους. Δέσμευση των Διαχειριστών είναι να παρέχουν άμεση σύνδεση- πρόσβαση σε όλους τους καταναλωτές, παρέχοντας σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου και στην Αττική εντός 35 ημερών, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης. 

 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση εργασίας, ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας, επεσήμανε ότι, ως Διαχειριστές Δικτύων Διανομής  η αναγνώριση της δυναμικής των δικτύων μας να διοχετεύσουν πράσινη ενέργεια σε χιλιάδες καταναλωτές, προσφέροντας μια εύκολη και οικονομικά αποδοτική οδό απανθρακοποίησης,  αποτελούν ισχυρές βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον, δημιουργώντας προστιθεμένη αξία  σε όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών.