Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

26/04/2021

Ισχυρά αποτελέσματα του α’ τριμήνου και μειώσεις στις τιμές διανομής - Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λ. Μπακούρα στην Εφημερίδα των Συντακτών

Με αύξηση στις νέες συνδέσεις και στους διανε­μηθέντες όγκους, επενδύσεις που αγγίζουν τα 6,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) στα 14,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το α' τρίμηνο του έτους για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Παράλληλα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ήδη από την 1η Ιανουαρίου έχει προβεί σε σημαντικές μειώσεις στις τιμές. Οπως αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Λεωνίδας Μπακούρας, λόγω του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που έχει εγκριθεί από την Αρχή, παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κατά 14,8% στη Θεσσαλονίκη και 21,9% στη Θεσσαλία, ενώ ειδι­κότερα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατά 45% και 56% αντίστοιχα, σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο.

 1. Πώς «έκλεισε» το α΄ τρίμηνο του έτους για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ;

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 έκλεισε θετικά για την Εταιρεία, σημειώνοντας ισχυρά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.

 

Συγκεκριμένα, εντός της περιόδου σημειώθηκε δυναμική ανάπτυξη της αγοράς με: 

 

 • 3.621 Νέες Συνδέσεις αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
 • 4.217 Ενεργοποιήσεις νέων καταναλωτών
 • 236,8 εκατ. Nm3 Διανεμηθέντες όγκους αυξημένοι κατά 11% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020

Οι ισχυρές επιδόσεις αποτυπώνονται και στα οικονομικά αποτελέσματα:

 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 28,3 εκ. €,
 • τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 23,1 εκ. €
 • και τα καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) στα 14,1 εκ. €.

Οι επενδύσεις της Εταιρείας για το 1ο τρίμηνο του έτους αγγίζουν τα 6,5 εκ. €.

 

 1. Ποιες επενδύσεις έχουν δρομολογηθεί για την επόμενη χρονική περίοδο;

 

Σε εύρος 5ετίας έχουμε καταρτίσει ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 155,6 εκ. €, από τα οποία τα 94,2 εκ. € αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα 61,4 εκ. € την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ήδη υλοποιείται.

 

Από τις συνολικές επενδύσεις για την περίοδο 2021 -2025:

 

 • 138,5 εκ. € θα διατεθούν για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την ενίσχυση των υποδομών και τη σύνδεση 90.000 νέων καταναλωτών συμπεριλαμβανομένων και  των μεγάλων βιομηχανιών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου αναμένεται να ανέλθει στο 72% του πληθυσμού από 64% που είναι σήμερα.

 

 • 8,3 εκ. € θα επενδυθούν για την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου εγκατάστασης 136 χιλ. ευφυών μετρητών και την ανάπτυξη σύγχρονων μετρητικών συστημάτων.

 

 • 8,8 εκ. € θα τοποθετηθούν σε πληροφοριακά συστήματα και νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας, αυξάνοντας την ψηφιακή ωριμότητα των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών από το 48% που είναι σήμερα στο 75% το 2025.

 

 1. Που οφείλονται οι χαμηλές τιμές διανομής του φυσικού αερίου;

 

Το πρόγραμμα επενδύσεων της Εταιρείας, σχεδιάζεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και βασίζεται σε τεχνικά και οικονομικά κριτήρια αποδοτικότητας που:

 

 • εξασφαλίζουν την εύλογη απόδοση των επενδύσεων και
 • διαμορφώνουν τα χαμηλότερα Τιμολόγια Διανομής της επικράτειας,
 • διασφαλίζουν την κατασκευή δικτύων με υψηλές προδιαγραφές και τεχνική αρτιότητα.

 

Ως απόρροια του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, από 1η Ιανουαρίου το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που έχει εγκριθεί από την Αρχή, παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κατά 14,8% στη Θεσσαλονίκη και 21,9% στη Θεσσαλία, ενώ ειδικότερα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατά 45% και 56% αντίστοιχα, σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο.

 

Συντελούμε έμπρακτα στην εξοικονόμηση πόρων συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας.

 

 

 1. Τί σημαίνει λειτουργική ανεξαρτησία για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ ώστε να γίνει αντιληπτό στο ευρύ κοινό;

 

Η Εταιρεία ασκεί τα καθήκοντά της συμμορφούμενη πλήρως με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και ειδικώς με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Παράλληλα, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της με γνώμονα:

 • την ίση μεταχείριση των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των τελικών καταναλωτών,
 • την οργανωτική και λειτουργική αυτονομία και ανεξαρτησία,
 • τη διαφάνεια κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την αμεροληψία.

 

 • Οι καταναλωτές ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για τη σύνδεση τους με το δίκτυο διανομής, ότι επιλέγουν ελεύθερα και με δική τους απόφαση και ευθύνη τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης και τον χρήστη διανομής για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.

 

 • Επισημαίνεται, ότι τηρείται αυστηρά ο προγραμματισμός κατασκευής νέων συνδέσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας Διανομής Αερίου για να λαμβάνει επίσημη ενημέρωση. Η Εταιρεία δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν εκπροσωπείται από κανένα τρίτο πρόσωπο (πχ. αντιπρόσωπο, κ.τ.λ.) εκτός από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της που μπορεί να καταφεύγει κάθε ενδιαφερόμενος.

 

 1. Πως κρίνετε τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στον κλάδο της Ενέργειας;

 

Το φυσικό αέριο ως το καθαρότερο καύσιμο, αποτελεί το κύριο μέσο για την απανθρακοποίηση της οικονομίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής στρατηγικής και στην εφαρμογή ενός «πράσινου» ενεργειακού συστήματος.

 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι μέλος του πανευρωπαϊκού φορέα βιωσιμότητας GD4S, στον οποίο συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες διανομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η Εταιρεία συμβάλει:

 

 • Στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βιωσιμότητα των Δικτύων Διανομής στην Ευρώπη και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές Φυσικού αερίου
 • Στη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στα Δίκτυα Διανομής
 • Στο σχεδιασμό βιώσιμων και πράσινων επενδύσεων.