Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

01/11/2021

Workshop: Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Τελικούς Καταναλωτές

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Τελικούς Καταναλωτές, διοργανώνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 – 13:00 διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τους Χρήστες Διανομής που δραστηριοποιούνται στα δίκτυα διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.