Θέματα που αφορούν την Εταιρεία Διανομής Αερίου (γενικά)

ΜΕΝΟΥ

Πόσοι είναι οι πελάτες της Εταιρείας ;

Ποια είναι η Εταιρεία;

Ποιο είναι το πλάνο επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου;

Πόσες είναι οι διανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου του προηγούμενου έτους;

Σε ποιους δήμους/περιοχές της Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου;

Πώς επιλέγει η Εταιρεία που θα επεκτείνει το Δίκτυό της;