Θέματα που αφορούν την Εταιρεία Διανομής Αερίου (γενικά)

ΜΕΝΟΥ

Ποια είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ;

Ποιο είναι το πλάνο επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου;

Πόσοι είναι οι πελάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ;

Πώς επιλέγει η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ που θα επεκτείνει το Δίκτυό της;

Σε ποιους δήμους/περιοχές της Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου;

Τι είναι η Δ.ΕΠ.Α. Υποδομών;

Έχει άδεια η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για να διανέμει φυσικό αέριο;