Θέματα που αφορούν την Εταιρεία Διανομής Αερίου (γενικά)

ΜΕΝΟΥ

Πόσοι είναι οι πελάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ;

Ποια είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ;

Ποιο είναι το πλάνο επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου;

Πόσες είναι οι διανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου του προηγούμενου έτους;

Σε ποιους δήμους/περιοχές της Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου;

Τι είναι η Δ.ΕΠ.Α. Υποδομών;

Πώς επιλέγει η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ που θα επεκτείνει το Δίκτυό της;