Περιοδικότητα καταμέτρησης φυσικού αερίου

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε η Περίοδος Καταμέτρησης να είναι κατά το δυνατό σταθερή και να καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων.

Την περίοδο καταμέτρησης φυσικού αερίου μπορείτε να την γνωρίζετε με βάση την περίοδο επόμενης μέτρησης, όπως αναγράφεται στον Λογαριασμό Φυσικού Αερίου που λαμβάνετε από τον Προμηθευτή σας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι καταγραφές ενδείξεων των μετρητών πραγματοποιούνται με την εξής συχνότητα:

 • 5 φορές για τα Σημεία Παράδοσης με χρήση:
 • Μαγειρική χρήση / παραγωγή ζεστού νερού
 • Αυτόνομη Θέρμανση
 • Αυτόνομη Θέρμανση και μαγειρική χρήση / παραγωγή ζεστού νερού

Σε κυλιόμενες χρονικές περιόδους εκτός Ιουλίου – Αυγούστου ως εξής:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1η Χρονική Περίοδος

2η Χρονική Περίοδος

3η Χρονική Περίοδος

4η Χρονική Περίοδος

01-10 Ιανουαρίου

11-20 Ιανουαρίου

01-10 Φεβρουαρίου

11-20 Φεβρουαρίου

01-10 Μαρτίου

11-20 Μαρτίου

01-10 Απριλίου

11-20 Απριλίου

01-10 Μαΐου

11-20 Μαΐου

01-10 Ιουνίου

11-20 Ιουνίου

01-10 Σεπτεμβρίου

11-20 Σεπτεμβρίου

01-10 Οκτωβρίου

11-20 Οκτωβρίου

01-10 Νοεμβρίου

11-20 Νοεμβρίου

01-10 Δεκεμβρίου

11-20 Δεκεμβρίου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε κυλιόμενες χρονικές περιόδους εκτός Ιουλίου – Αυγούστου ως εξής:

 • 7 φορές για τα Σημεία Παράδοσης με χρήση:
  • Κεντρική θέρμανση (21 - τέλος κάθε μήνα από Οκτώβριο έως Απρίλιο)
 • 9 φορές για τα Σημεία Παράδοσης με χρήση:
  • Κεντρική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού (21 - τέλος κάθε μήνα εκτός Ιουλίου – Αυγούστου)
 • κάθε μήνα (21- τέλος κάθε μήνα) για τα Σημεία Παράδοσης με λοιπές χρήσεις
 • κάθε μήνα (τέλος κάθε μήνα) για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ αποστάσεως μέτρησης (έξυπνοι μετρητές)
 • κάθε μήνα (τέλος κάθε μήνα) για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης