Ζεστό Νερό

ΜΕΝΟΥ

Ζεστό νερό: άνεση και ευκολία

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του φυσικού αερίου είναι η παροχή ζεστού νερού στις ποσότητες αλλά και στο χρόνο που το χρειαζόμαστε. 

Χειμώνα καλοκαίρι έχουμε ζεστό νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία δίχως περιορισμούς ποσότητας ή χρονικών περιθωρίων.